Gminna Spółka Wodna Trzebiatów

Gminna Spółka Wodna Trzebiatów powstała w grudniu 2014 roku, a działalność rozpoczęła w 2015 roku. Terenem działania spółki objęty jest obszar Gminy Trzebiatów. Celami spółki są utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i urządzeń wodnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych, propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych oraz udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl